solen_logo.png
Nyheter
10 mars 2019 10:59
Nu till våren finns det möjlighet att hyra en bikupa som hjälper till att pollinera din trädgård. Ta chansen att prova på biodling och till hösten får du smaka din honumg.
10 mars 2019 10:46
Lyyski fastigheter marknadsför Bergkullas obebodda tomter.
10 mars 2016 14:52
21 mars 2016 inviger Stiftelsen Ålands hitintills största SOLKRAFTVERK byggt på taken till Stiftelsens fastigheter på Bergkulla i Bertbyvik, Saltvik på Åland.
10 mars 2016 13:02
Söndagen den 20 mars 2016 kl 15.00 visar Filmklubbeb Vera, på klubbens filmvecka i Mariehamn, filmen DETTA FÖRÄNDRAR ALLT, som är baserad på Naomi Kleins klimatbok med samma namn.
9 mars 2016 14:20
På Bergsjöområdet, där Stiftelsen skapat två insjöar i en våtmark, bygger Stiftelsen ett EKOTEMPEL för att sammanbinda de två sjöarna, Nord- och Syd-sjön.
10 apr. 2015 13:49
Och så en 80 år gammal nyhet, Leif Nordqvist, grundare av Bergkullastiftelsen och verksam i Stiftelsen som verksamhetsledare, har skrivit en bok om sitt liv.