solen_logo.png

Ekonomi:

1. Stiftelsens tillgångar är placerade i värdepapper och i fastigheter. Placeringarna ger överskott efter avskrivningar på ca 40 000 Euro/år. Balansräkningen per december 2014 visar att Stiftelsen har tillgångar på  973 T€, exklusive orealiserade värden i fastigheter och aktier.

2. Stiftelsen äger fastigheterna Bergkulla 1:79, genom gåva från familjen Nordqvist, och Sandkärr 1:29,m genom köp, i Saltvik på Åland.För Bergkullafastigheten har detaljplan fastställts. På fastigheten Bergkulla 1:79 har sju tomter har bildats av vilka sex hyrs ut med 100 årigt arrende. Fem av tomterna är bebyggda. En är obebyggd och uthyrd till Stiftelsens grundare, Leif Nordqvist. Den sjunde utgör tomt för Stiftelsens egen byggnad, Storhuset.För fastigheten Sandkärr 1:29 är detaljplanen för 9 nya tomter beviljad. Tomterna hyrs ut tillsammans med de hus som Bergkullaby AB bygger och hyr ut på fastigheten. Se mer under rubriken Bergkyllaby.

3. Stiftelsen äger Storhuset på Bergkulla. Huset i två plan är ca 150 kvm hyrs ut för fester och konferenser med möjlighet till mathållning för ca 60 personer. Se bildarkivI Storhuset är installerat en värmepump, typ Ispinnen. Ispinnen får energi från ett system med luftade aluprofiler, vilka fryser vi användningen och blir som en Ispinne. Se leverantörens hemsida på www.jifon.se. Vi har tidigare prövat två värmepumpar, Folkvärmepumpen resp. Marcus tvillingpump. Båda fabrikaten fick energi från borrhål i berget. Bolagen fick problem och tillverkning resp. service upphörde.

4. Stiftelsens vindkraftverk som byggdes 2003 har nu avvecklats. Turbin och genrator har sålts till  leverantören. Tornet kommer att demonteras under första kvartalet 2016, En sektion av tornet, ca 6 m, kommer att stå kvar som utsiktstorn. 

5. Stiftelsen har per 1 Februari 2012 köpt 6% av Eslövs Vind AB, som äger ett 2 MW vindkraftverk utanför Eslöv i Sverige.

6. Ett nytt solkraftverk har inköpts och monterats på carportarnas tak, 110 celler på 250 watt. Verket kommer att producera ca 20 000 kWh/år.