solen_logo.png
  • Drömboende

    Drömboende

    Hyr ditt eget Energihus Plus i fantastisk skärgårdsmiljö på Åland

Senaste

Leif Nordqvists kompletterande kapitel Ett år senare till boken De va’ väl allt, hälsar Leif

De vá väl allt hälsar Leif

Om Bergkullastiftelsen

Bergkullastiftelsen är en aktiv miljörörelse som verkar för sparsam energianvändning genom att bl.a. ge stöd till utveckling av alternativa förnyelsebara energislag och till att utveckla rening av avlopp från enskilda hushåll som inte kan få anslutning till centrala reningsverk.

På den ursprungliga fastigheten Bergkulla 1:79, som Stiftelsen erhöll som gåva från stiftaren (Leif Nordqvist) 1990, finns sedan tidigare 8 bostäder i fem hus, servicebyggnad med carportar, bastur med gästrum, tvättstuga, vedlider  och sopstation. Storhuset innehåller fest- och konferenslokaler med full restaurangutrustning för max 50 personer. I Storhusets souterrämg finns bibliotek med ca 2000 böcker, enklar gymutrustning och biljardbord. Dessutom finns i Storhusets källare serviceverkstad för fastighernas underhåll och skötsel. Stiftelsen äger ett mindre båthus som 2018 kompletterades med en "modern" bastu.

Stiftelsen köpte 2008 grannfastigheten Sandkärr 1:29. Stiftelsen har upprättat en detaljplan för bebyggelse på nämnda fastighet. Då byggnadernas användning på den gamla fastigheten Bergkulla 1:79 och på den nya Sankärr 1:29 kompletterar varandra innefattar den nya detaljplanen även ändringar i den gamla bebyggelsen. Total ger planen tillstånd för nio hus på Sandkarr 1:29 och ett nytt hus på Bergkulla 1:79. Läs mer under fliken Bergkullaby. 

Stiftelsen sålde 1 januari 2015 ett  färdigbyggt enfamiljshus och två under byggnad på Sandkärr 1:29 till ett nybildat bolag, Bergkullaby AB *. Stiftelsen äger marken, vägar, ledningar i mark, och reningsverk. Två ytterligare hus är under byggnad i Bergkullabys regi. Bergkullaby hyr ut husen på Sandkärr på normala hyresavtal. 

* Bergkullaby AB ägs av familjen Nordqvist bolag i Sverige, Nordqvist Homes AB