solen_logo.png

Stiftelsen bygger Ekotempel

På Bergsjöområdet, där Stiftelsen skapat två insjöar i en våtmark, bygger Stiftelsen ett EKOTEMPEL för att sammanbinda de två

sjöarna, Nord- och Syd-sjön. Runt sjöarna har Stiftelsen en godkänd detaljplan för nio tomter. Tre av tomterna är bebyggda med

fristående ekohus, två ytterligare hus är under byggnad. Husen hyrs ut på vanliga hyresavtal till fast boende hyresgäster. I sjöarna

har planterats flodkräftor och harryngel.