solen_logo.png

Ålands största privata SOLKRAFTVERK

21 mars 2016 inviger Stiftelsen Ålands hitintills största SOLKRAFTVERK byggt på taken till Stiftelsens fastigheter på Bergkulla i

Bertbyvik, Saltvik på Åland. Verket består av 110 solceller á 250 Watt. Årsproduktionen är beräknad till 20 000 kWh/år. HelioZenit i

Hammarland har sålt celler och teknisk utrustning. Finska NAPS Solar System är leverantör av cellerna. Montaget på plats har utförts

av JFS El & Energi från Föglö.