solen_logo.png

Länkar

Här listar vi några bra länkar om främst vindkraft men även övrig alternativ energi.

Vindkraft


Alternativ energi

Övrigt

  • Ålands Näringsliv
    Ålands näringsliv har en medlemslokal i Lemland, Lemböte, som heter Bergkulla,
    vilken hyrs ut för fester mm.